Drets d'autor

Els artistes que presenten els seus dibuixos a Ciutat Verda autoritzen la seva publicació en l'exposició col·lectiva, web, xarxes socials del cicle i en el mapa de BCNsostenible

En el suposat cas que altres publicacions (webs/revistes) desitgen publicar-les, en algun mitja web o imprés han de contactar primer amb autors per gestionar els drets d'autoria.

***

Los artistas que presentan sus dibujos a Ciutat Verda autorizan su publicación en la exposición colectiva, web, redes sociales del ciclo y en el mapa de BCNsostenible.

En el supuesto caso que otras publicaciones (webs/revistas) deseen publicarlas, en algún medio web o impreso han de contactar con autores para gestionar los derechos de las mismas.