FloraCatalana.net la web dels amants de la botànicaFloraCatalana.net (www.floracatalana.net) és una pàgina web que neix i es manté amb el treball voluntari de persones que estimen la natura. Recull informació tant estrictament botànica com dels usos de les plantes (etnobotànica) i conté una extensa galeria d'imatges fetes al camp i al laboratori. Actualment la Flora engloba les plantes vasculars de Catalunya. Posa interès principalment en les espècies autòctones, però també es recollin espècies introduïdes al territori (de manera accidental o bé intencionada) per a ser utilitzades com a conreus, en enjardinaments o amb altres propòsits.

Aquest projecte té dos objectius principals ben marcats: per una banda, vol donar suport a aficionats i investigadors que treballen en camps relacionats amb l'etnobotànica o amb la vegetació en general; i per altra banda, vol recuperar i revitalitzar el coneixement popular etnobotànic per tal d'evitar que es perdi per sempre com a conseqüència de l'envelliment de les generacions que tradicionalment n'han fet ús.
http://www.floracatalana.net/