Vídeos sobre perspectiva

La perspectiva defineix l'aspecte que tenen els objectes, segons el punt de vista de l'observador, amb geometria. Així els podem dibuixar de manera que se semblin a la realitat. Aquí, una selecció de vídeos sobre perspectiva.